1. Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
  2.  Rahapesuandmebüroole esitatava teate esitamise juhend
  3. Hasartmängu reklaami juhend