1. Juhend hoolsuskohustuste täitmiseks isikuga või kliendiga samas kohas viibimata

               2. Tegevusjuhend rahapesu ja terrorismi tõkestamisel

   3. Hasartmängude korraldusloa taotlemise juhend

   4. Hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlemise juhend

Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=2725