Mis on hasartmängusõltuvus?

Hasartmängu seadusest (§3) loeme: Hasartmäng käesoleva seaduse mõttes on mäng, milles osalemine võimaldab omandada raha, muud vara või varalisi õigusi ning mille tulemus määratakse täielikult või osaliselt juhuslikkusel põhineva tegevusega, kusjuures hasartmängus osaleja riskib kaotada mängus osalemise õiguse eest tehtud panuse.

Hasartmängude mängimine on olnud üks meelelahutuse vormidest läbi ajaloo. Enamus inimesi mängivad hasartmänge mõistlikult ja kasutavad seda tegevust vaba aja sisustamiseks. Nii ei ole hasartmängimine iseenesest hea ega halb ja mängimisega seotud negatiivsete tagajärgede ning probleemideni inimese elu erinevates valdkondades viib suutmatus mänguhasarti kontrollida.

Kirjeldamaks ja hindamaks probleemi tõsidust eristatakse küll probleemset ja patoloogilist hasartmängimist, kuid hasartmängusõltuvusega on tegemist juhul, kui hasartmängimine on kujunenud patoloogiliseks.


Patoloogiline hasartmängimine on impulsi kontrolli häire, mille põhiliseks tunnuseks on võimetus vastu seista impulsile, ajele või kiusatusele mängida hasartmänge. Sagedased, korduvad hasartmänguepisoodid kahjustavad inimese sotsiaalseid, tööalaseid, materiaalseid ja perekondlikke väärtusi ning kohustuste täitmist.

 Patoloogilisele hasartmängimisele viitab, kui inimesel esineb viis või enam järgnevat käitumisakti:
- On hõivatud hasartmängudega (nt. hõivatud minevikus toimunud mängukogemuste meenutamisega või plaanib järgmist ettevõtmist; mõtleb sellele, kuidas saada mängimiseks raha, jms).
- Peab suurendama mängu pandavaid summasid, et saavutada vajalikku erutusastet.
- On korduvalt ebaõnnestunud katsetes kontrollida, vähendada või lõpetada mängimist.
- On rahutu või ärritunud, kui üritab vähendada mängimist või sellest loobuda.
- Mängimine on talle põgenemisteeks probleemide eest või düsfoorilisest
 meeleolust (nt. abitus- ja süütunne, ärevus, depressioon).
- Panustatud raha kaotamisel otsib võimalusi raha tagasi võitmiseks (et \"kaotust tasa teha\").
- Valetab pereliikmetele, arstile või teistele, et varjata hasartmängudega seotuse astet.
 - On teinud midagi ebaseaduslikku (nt. võltsinud, petnud, varastanud) hasartmängimise rahastamiseks.
- On seadnud ohtu või kaotanud olulise suhte, töö, hariduse või karjäärivõimaluse hasartmängimise tõttu.
- Toetub teistele, et saada raha kergendamaks mänguhasardi tagajärjel tekkinud lootusetut majanduslikku olukorda.

Allikas: http://www.15410.ee/avaleht.php?c=27&h=111&a=144

Kust saada abi ja nõu:Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus

Avaleht - Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus (15410.ee)

E-mail: info@1 5410.ee